Vážení přátelé!

Jsou tomu tři roky, kdy byly do klášterního kostela ve Vrchlabí přestěhovány zchátralé varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu. Nástroj, který byl odsouzen k zániku, je dnes před dokončením celé rekonstrukce, která v tomto roce skončí.

Touto cestou děkuji všem, kteří finančně přispěli ve sbírce na rekonstrukci těchto varhan. Výše vybraných finančních prostředků svědčí o vašem pochopení toho, že udržovat a zachovávat hodnoty, které vytvořili naši předkové, je naše povinnost, a že se nemůžeme k těmto hodnotám obracet zády.

Za celý realizační tým

Radek Hanuš

Vědomi si staletých historických a kulturních tradic, rozhodli se
OBČANÉ MĚSTA VRCHLABÍ
zachránit a obnovit historicky cenné varhany a tím zachovat
tento královský hudební nástroj dalším generacím.

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu, našly svůj "druhý domov" v městském klášterním kostele sv.Augustina ve Vrchlabí, kde budou po renovaci využívány jako koncertní nástroj.

DÍKY POCHOPENÍ A POMOCI NÁS VŠECH

budou moci opět znít v celé své kráse v
nádherném prostředí našeho barokního klášterního kostela. Možná se ale také podaří
přimět i ostatní města a obce k tomu, aby vyvíjely větší úsilí pomoci zachovat hodnoty, které
nám zanechali naši předkové, kteří si byli dobře vědomi toho, že člověk je sice schopen
vytvářet bez větších problémů hmotné statky, nicméně že potřebuje ke svému životu
hodnoty, které obohacují také jeho duši.

V červnu roku 2006 byla vypsána na podporu záchrany a
renovaci těchto varhan

VEŘEJNÁ SBÍRKA.

Velmi si vážíme všech dárců, kteří již jednou dokázali - při sbírce
na vrchlabské zvony -, že jim nejsou kulturní památky lhostejné a
neskrývají touhu pomoci a přispět na tuto věc.

Dovolujeme si Vás tedy oslovit a požádat Vás
o zvážení Vaší finanční pomoci,
aby se nám všem podařilo tuto bohulibou akci dokončit.

Děkujeme Vám.

Za komisi pro obnovu varhan:
Miroslav Klepl
Ing. Jan Konvalina
RNDr. Petr Srp

Autor projektu:
Radek Hanuš