Výběr z deníku

Sobota 25.2.2006 10:00 - 12:00
Dnes jsem vyčistil kůr, zametl a do místnosti k měchům jsem dal posbírané noty, které se válely po kůru. Manuálové píšťaly z HW /levá skříň/ jsem rozrovnal po podlaze a očistil. Většina bude úplně sežraná.Vzdušnici jsem zametl.Ventily vypadají slušně.Pedálnici jsem opřel o balustrádu.Už to vypadá lépe. Zatloukl jsem dveře na kůr, protože tam zase někdo lezl, tak teď už má snad útrum. Kontaktoval jsem pana faráře Myszinského v Hostinném-souhlasí se stěhováním a potřebuje ještě souhlas ekonom.rady.

Středa 22.března 2006
Dneska jsem mluvil s panem prof.Uhlířem a on pravil, že příští týden zašle na Město nabídku na varhany z Fořtu a panu faráři Myszinskému oznámí písemně zamýšlený převod varhan na Město Vrchlabí. Vypadá to už dobře s počasím, venku je už nad nulou a sníh pomalu taje.O víkendu má pršet a být až 10 stupňů.Tak po těch velikonocích začneme stěhovat.

Pátek 14.4.2006 (Velký pátek)
S mamkou jsme zajeli do Fořtu.Hlavní dveře do kostela byly dokořán otevřené, u kostela stála 2 německá auta a v kostele si Němci fotili.

stěhování

Sobota 29.4.2006 - v 7:00 5 stupňů nad nulou, zataženo.
V 8.00 jsme jeli s tátou k Láďovi Kadavému, který nám půjčil káru. Pak jsme jeli do Fořtu a já jsem zase vlezl oknem na kůr a otevřel dveře. V 9:00 se dostavil prof. Uhlíř (resp. v 8:57-přesný, jako vždy), Jiří Dvořák z časopisu Krkonoše a Mejsnarovi (Pavel, Mirek a Ondra). Pan Červinka s kluky přijeli později, hledali Fořt. Hned se začalo rozebírat a nosit. Pavel Mejsnar spouštěl větší kusy přes zábradlí po lanu, táta byl dole a rovnal, ostatní rozebírali a nosili po schodišti. Zkonstatovali jsme, že je skříň sežraná více, než se předpokládalo, pan profesor se tomu už jen smál. Píšťaly a vzdušnice s částí traktury si odvezl pan Červenka domů-odjížděl asi v 16:00, ostatní se vezlo do kláštera. Naše auto jelo 3x, Mirek 1x. Ve věži někdo sebral zvon. Kolemjdoucí občané zajímala podivná akce kolem kostela, někteří se přišli zeptat a podívat, jedna paní se psem nám tvrdila, že jsme zloději a pan profesor pravil, že kdybychom byli zloději, kradli bychom v noci. To ona zřejmě nepochopila, tak na nás poslala policii, kteří vše pochopili ihned a ihned zas odjeli. Takže teď je kůr prázdný a zajistili jsme zase vchod, aby se tam někdo nedostal. Skončili jsme v 19:00 hodin přesně.

stěhování stěhování
stěhování stěhování stěhování

Úterý 16.5.2006
Upřesněny byly věci ohledně brožury, provedeny nějaké úpravy a vymyšleno bylo také logo celé akce.Budou se rozdávat Pamětní listy stejně jako u akce Zvony pro Vrchlabí. Krajský úřad schválil sbírku, která bude platit od 15.6.2006. Součástí PULSu bude 1700 brožur, tiskne je pan Žídek. 800 brožur bude k dispozici na MICu v Lánově a ve Vrchlabí a pro osobní rozdávání. Prof.Uhlíř navrhl vyhotovit smlouvu mezi panem Červenkou a Městem na nějaké práce, na částku asi 100000 Kč. Montážní a truhlářské práce na sestavování skříní bude provádět Jiří Nyklíček z Lánova v měsíci červenci 2006 /srpnu 2006/.

Pondělí 3.7.2006
Počaly práce.
Shánění dřeva na podlahu=>Pila Morávek a Pila Novotný Jilemnice, Truhlářství Imlauf Vrchlabí, Truhlářství Martinec Vrchlabí, Pila Erben Vrchlabí. Možná dopadne vynikající modřín od Novotného z Jilemnice.
Zrušení výstavy v MIC, instalace výstavy v klášterním kostele. Vyjádřen souhlas Ing.Konvaliny na smlouvu mezi panem Červenkou a Městem na práce za 120.000 Kč=>informován telefonicky prof.Uhlíř. Stav účtu varhany: cca 110.000 Kč, lidi chodí a přispívají. Objednán Lignofix (25 l) v Centr Šubrt.

Úterý 4.7.2006
Dopadla Truhlárna Lánov na práce, které budou provedeny v dílně. Práce v klášterním kostele. Sestavení HW skříně, označeny arabskými číslicemi díly pro lepší orientaci. Fotodokumentace. Sestavování jde výborně, spoje jsou v pořádku a jsou poctivě vyrobené, vše drží úžasně.Vytříděny díly, které se budou máčet v pryskyřici a které ne. Návrh Krk.muzea odvézt některé části na ozáření do Roztok u Prahy.

rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce

Čtvrtek 18.ledna 2007
přivezl varhanář pan Ivan Červenka zrestaurované pedálové vzdušnice a píšťaly rejstříku Subbas 16' a Violonbas 8', z nichž byla značná část vyrobena znovu a dodal část opravené (nové) tónové traktury. Všichni přítomní se shodli na tom, že dodané části varhan byly zrestaurovány velmi odborně a pečlivě a všichni se velmi těší na první tóny opravených varhan. Na místě byl také domluven další postup rekonstrukce varhan a zvláště práce, které bude obnášet II. etapa.

Při posouzení stavu vzdušnic došel varhanář pan Červenka společně s profesorem Václavem Uhlířem k závěru, že bude nutné restaurování vzdušnice I. manuálu, pro II. manuál bude nutné zhotovit vzdušnici zcela novou.
Tím narostou náklady potřebné na realizaci II. a III. etapy (restaurování a výroba nových vzdušnic bude stát 300 000 Kč), ale nová vzdušnice II. manuálu bude vyrobena pro větší počet rejstříků, takže počet píšťalových řad I. a II. manuálu bude totožný.
V dispozici druhého manuálu přibyl rejstřík Quintadena 8', Octava 2' a Rauschquinta 2x, čímž se velmi rozšíří zvukové možnosti nástroje. Dojde ke zvukovému vyrovnání obou strojů (I. a II. manuálu) a tím daleko větší možnosti při interpretaci varhanních skladeb.
Bude se jednat o druhé největší varhany ve Vrchlabí (po varhanách v děkanském chrámu sv. Vavřince), jelikož počtem rejstříků předčí i stávající varhany na kůru v klášterním kostele.

Při stanovení nové dispozice varhan se vycházelo z dispozic varhan, které stavěl Amadeus Hanisch a zároveň bylo přihlédnuto k tomu, aby nástroj interpretovi vyhověl jak pro hru sólovou, tak pro hru doprovodnou.
Jejich obrovská výhoda je v jejich umístění v prostoru kněžiště, čímž dojde nejen k velmi dobrému kontaktu varhaníka s ostatními účinkujícími, ale pro návštěvníka bude takový varhanní koncert umocněn ještě vlastním dojmem ze hry na varhany - což varhany na kůru splnit neumí.

rekonstrukce rekonstrukce
rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce
Stará vzdušnice
rekonstrukce - stara vzdusnice

září - říjen 2007
Probíhaly práce na varhanních skříních - Jiří Nyklíček z Lánova. Chybějící části skříní byly zhotoveny nové včetně zalištování.

rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce
rekonstrukce

středa 3.října 2007
V tomto roce byla také zaslána žádost o nadační příspěvek Fondu T-Mobile a Nadace VIA společnosti T-Mobile.
Z více než 130 projektů byl ten náš vybrán zhruba mezi třicítkou dalších úspěšných projektů a podpořen částkou 75 000 Kč. Symbolický šek na tuto částku byl předán z rukou finančního ředitele společnosti T-Mobile a Nadace VIA v Praze na Vinohradech dne 3.října ve 14:00 hodin.
Velmi si vážíme pomoci a děkujeme touto cestou Fondu společnosti T-Mobile a Nadaci VIA.

T-Mobile - šek

Čtvrtek 8.listopadu 2007
Dnes proběhl kontrolní den za přítomnosti: prof.Václava Uhlíře, Ivana a Jiřího Červenkových, Jiřího Nyklíčka, Ing.Jana Konvaliny a dvou zástupců tisku.
Vyměřena byla vzduchová soustava a umístění vzduchotechniky, vyměřeno umístění pedálových vzdušnic a tónové traktury. Předána byla nová smlouva na další práce mezi Městem Vrchlabí a varhanářskou dílnou Červenkových. Hlavní manuál by měl být zprovozněn na přelomu měsíce března a dubna 2008.

rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce


Článek v Krkonošském deníku

Článek v Krkonošském deníku
otevřít originál - 800x603 px, 100 kB

březen 2008
Probíhají práce na sestavovaní hlavního stroje varhan a pedálu. Je zprovozněna vzduchová soustava (nový měch, motor, rozvody vzduchu) a připojuje se tónová traktura obou manuálů a pedálu k restaurovanému hracímu stolu.
Dodány byly mistrem cínařem Kubátem nové kovové píšťaly rejstříků Principal 8‘, Octava 4‘, Octava 2‘, Sesquialtera a Mixtura a též dřevěné píšťaly panem Ivanem Červenkou, který společně se svým synem Jiřím provádí varhanářské práce na nástroji.
Odborníkem přes elektroinstalaci a též varhanářem panem Fišerem z Prahy byla zapojena elektroinstalace k nástroji a zprovozněn motor s ventilátorem k novému měchu.
V současné době probíhá dokončování zapojení tónové traktury a postupné osazování píšťaliště hlavního stroje novými píšťalami.

OD NADACE SPOLEČNOSTI ČEZ BYLA OBDRŽENA DOTACE NA AKCI VE VÝŠI 300 000 KČ!

Duben 2008
Slavnostní Benefiční koncert byl naplánován na neděli 13.dubna v 15:00 hodin. Do té doby bylo nutné zprovoznit takové rejstříky, na které bude moci provést určitý repertoár a alespoň trochu představit zvukovou podobu nástroje. Domluveno bylo zprovoznění dvou rejtříků v pedále (Subbas 16' a Octavbas 8') a těchto rejstříků v hlavním stroji:Principál 8', Octava 4', Super Octava 2', Sesquialtera 2x a jedna řada z Mixtury. Varhanář pan Ivan Červenka se synem Jiřím pobyli ve Vrchlabí vždy dva až tři dny, za které bylo nutné stihnout píšťaly naintonovat a naladit. Nutno podotknout, že probíhaly pravidelné kontroly a porady o dalším postupu prací (za přítomnosti prof.Václava Uhlíře), a to zejména v Mexické restauraci a v nedalekém výčepu Sklípek.

Neděle 13.dubna 2008
SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Tento den se v zaplněném klášterním kostele konal první koncert na část opravených varhan.Na začátku po přivítání hostů byli návštěvníci koncertu stručně seznámeni s průběhem oprav a s plánem do budoucna-tedy že varhany budou hotové příští rok (2009) a budou slavnostně představeny na jedné z akcí významného jubilea města Vrchlabí, tedy výročí 650 let od první zmínky o městě. Starosta města Ing.Jan Sobotka poděkoval všem dárcům veřejné sbírky a zmínil význam této akce pro příští generace a pro celé město. A poté se již prostor barokního kostela rozezněl tóny varhan pod rukama varhaníka a pedagoga prof.Václava Uhlíře. Na závěr programu byla zařazena dvě čísla na dvoje varhany, a to: Air Johanna Sebastiana Bacha a improvizace na téma duchovní písně Adama Michny z Otradovic "Nebeští kavalérové" (varhany v presbytáři A.Hanisch 1872-Václav Uhlíř, varhany na kůru Rieger 1898-Radek Hanuš). Zvláště tento závěr programu byl posluchači přijat s nadšením. Po koncertě k překvapení nás všech si hodně návštěvníků přišlo prohlédnout samotný nástroj a s opravdovým zájmem vyslechlo krátkou přednášku o varhanách, kterou pronesl prof.Václav Uhlíř.

pozvanka - benefiční koncert Klášterní kostel sv. Augusta ve Vrchlabí 13. dubna 2008 v 15 hod.

30.června - 2.července 2008
V těchto dnech byl proveden základní nátěr varhanních skříní. Bílou základní barvou od italské firmy Milesi byla natřena varhanní skříň a všechny pohledové části varhan. Předtím byly varhanní skříně vytmeleny a vybroušeny tak, aby byl povrch skříní v co nejlepším stavu před nanášením nátěru. Truhlář pan Kovář zhotovil chybějící výplně do postamentu nástroje a v současné době pracuje na dalších a na skříni motoru a měchu. Řezbář pan Remsa pracuje na ozdobách, které chybějí a které je nutné doplnit.Varhanní skříně je nyní nutné přebrousit a nanést druhý základní nátěr.

Opravy skříně a nanášení základního nátěru prováděli:Jiří Nyklíček, Jaroslav Kovář, Michal Hanuš, Jan Hladík, Radek Hanuš

Listopad 2008
Do varhan byla Ivanem Červenkou dodána vzdušnice II.manuálu a na místě byl dojednán další postup prací. Stanoven byl termín slavnostního kolaudačního koncertu - ten se uskuteční 28.srpna 2009. Poté jsme se odebrali jako vždy na oběd (řízek a bramborový salát).

Řezbář pan Remsa z Vrchlabí zhotovil nové a provedl opravu původních řezeb na skříň nástroje.

17.ledna 2009
Tohoto dne se uskutečnila cesta do Kaňku u Kutné hory, kde nás ve své cínařské dílně očekával pan Jan Kubát. Po prohlídce jeho dílny byly naloženy zbývající kovové píšťaly a dovezeny do klášterního kostela ve Vrchlabí k uložení.
Do konce února bude též představeno a potvrzeno barevné řešení skříní varhan, které navrhuje paní Jana Skálová z Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

15.května 2009, pátek
V podvečerních hodinách byl k měchu nainstalován ventilátor, který prošel generální opravou. Ten velmi odborně opravili Pavel a Miroslav Mejsnarovi z Vrchlabí, kterým za tuto práci patří velký dík!
Bylo třeba opravit rozpadající se rotor motoru tak, aby zařízení mohlo dále sloužit a plnit svoji funkci, ventilátor dostal nové odhlučnění a celé zařízení bylo opatřeno novým nátěrem. Celé vzduchové hospodářství (motor s ventilátorem a měch) bude uloženo ve speciální odhlučněné bedně, umístěné za oltářem.

16.května 2009, sobota
V 9:00 hodin proběhla další schůzka:
Václav Uhlíř, Ivan Červenka, Kamil Mareš, Jana Skálová, Radek Hanuš

Domluven byl postup prací realizace povrchové úpravy nástroje, kterou zhotoví pan Kamil Mareš dle návrhu paní Jany Skálové z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Pan Mareš začne malířské práce v pondělí 8.června 2009.

V další části dne probíhala intonace a ladění další řady rejstříku Mixtura varhanářem Ivanem Červenkou společně s Václavem Uhlířem.
Též byla odsouhlasena technologie výroby nápisů manubrií na rejstříkových táhlech.

8.června 2009
Dnes začaly práce na barevném provedení varhanních skříní. Na základní bílý nátěr byl po zatmelení drobných nedostatků nanesen další nátěr, který je již barevným podkladem pro konečné řešení. A od pondělí 15.června se začalo s realizací konečné podoby barvy postamentu varhan, jež budou v barevné shodě s interiérem kostela, zejména presbytáře.
Práce provádí pan Kamil Mareš z Horní Čermné, odborník na povrchové úpravy varhan.

10.června 2009
Varhanářská dílna dodala rejstřík Flauta 8' a Salicionál 8', rejstříky byly laděny a intonovány. Proběhly též přípravné práce před osazením druhého manuálu píšťalami.

Červenec a srpen 2009
Během letních měsíců července a srpna byl varhanářskou dílnou Červenkových dokončen II.manuál nástroje, nainstalovány byly všechny píšťaly a celý nástroj byl naintonován a naladěn (443 Hz při 20°C, temperované ladění). Připevněny byly nové řezby od řezbáře Jiřího Remsy z Vrchlabí a vzduchotechnika byla uložena v odhlučněné skříni za oltářem, kterou zhotovil truhlář Jaroslav Kovář z Lánova. Za vstřícnou obsluhu a výborné jídlo děkujeme Mexické restauraci ve Vrchlabí.