Jaký je způsob adoptování píšťal?

pamětní list

Pokud se rozhodnete pomoci částkou např. 300 Kč, můžete si vybrat píšťalu, popřípadě celý rejstřík odpovídající ceny. Máte také možnost rozhodnout se podle tónu, který je Vám sympatický nebo podle názvu rejstříku. To záleží jen na Vás. Vaše přání adoptovat si píšťalu/píšťaly nebo celý rejstřík sdělte v Městském informačním centru v budově radnice, Krkonošská ulice ve Vrchlabí, kde od Vás bude přijat Váš finanční dar.

Jestliže nechcete využít Adopce píšťal, můžete jakoukoli finanční částku (min. však 100Kč) složit v Městském informačním centru. Máte také možnost poslat peníze bezhotovostní platbou převodem na účet, který byl zřízen pouze pro tuto akci.

Ve všech případech Vám bude vystaven PAMĚTNÍ LIST jako poděkování za Vaši pomoc.
Pokud budete mít zájem o Pamětní list a využijete bezhotovostní platbu, přineste s sebou doklad o zaplacení.

Zde si vyberte svoji píšťalu nebo celý rejstřík (pdf, cca 47 kB)

Cenová kalkulace rekonstrukce (pdf, cca 23 kB)

SEZNAM DÁRCŮ BUDE PO DOKONČENÍ AKCE ULOŽEN DO SKŘÍNĚ VARHAN.
DÁRCE, KTERÝ ADOPTUJE CELÝ REJSTŘÍK, BUDE PŘIPOMÍNAT ČESTNÝ ŠTÍTEK, KTERÝ BUDE PŘIPEVNĚN NA VIDITELNÉM MÍSTĚ NA SKŘÍNI VARHAN.

Více informací obdržíte v Městském informačním centru ve Vrchlabí, tel.499 422 136.

ČÍSLO ÚČTU:
1304108349/0800, var.symbol 2321105
Sbírka je schválena krajským úřadem v Hradci Králové.

Konečný stav sbírky k 20.6.2009: 1.029.606,-